Nơi chắp cánh ước mơ cho bé

Địa chỉ: Hồng Tiến - Kiến Xương - Thái Bình
 01/04/20  Chương trình tuần  131
Thông báo của nhóm lớp nhà trẻ A1 và  A2 trường mầm non Hồng Tiến về việc thực hiện nhiệm vụ trong thời gian nghỉ phòng dịch covitd -19
 01/04/20  Chương trình tuần  109
Thông báo của khối 3 tuổi Trường Mầm non Hồng Tiến về việc thực hiện nhiệm vụ trong thời gian nghỉ phòng dịch covitd-19
 19/02/20  Chương trình tuần  184
Kế hoạch giáo dục chủ đề 6 thế giới thực vật thực hiện từ ngày 13/1- 22/01/2020
 17/02/20  Chương trình tuần  91
Kế hoạch tuần thứ 20 chủ đề: Cây và những bông hoa đẹp
 20/02/20  Chương trình tuần  79
Kế hoạch giáo dục chủ đề thứ 6: Cây xanh và môi trường sống  
 20/02/20  Chương trình tuần  89
Kế hoạch giáo dục tuần thứ 20 chủ đề nhánh: Mùa xuân của bé. Thực hiện từ ngày 03/02-08/2/2020
 17/02/20  Chương trình tuần  68
Kế hoạch giáo dục tuần thứ 19 chủ đề 5: Tết và mùa xuân. Thực hiện từ ngày 13/01- 18-01/2020
 20/02/20  Chương trình tuần  84
Kế hoạch giáo dục tuần thứ 19 chủ đè nhánh: Lớn lên bé làm nghề gì. Thực hiện từ ngày 13/01- 18/01/2020
 18/02/20  Chương trình tuần  90
Kế hoạch hoạt động tuần 17 chủ đề nhánh: Một số nghề phổ biến trong xã hội. Thực hiện từ ngày 30/12 - 04/01/2020