Nơi chắp cánh ước mơ cho bé

Địa chỉ: Hồng Tiến - Kiến Xương - Thái Bình
 01/04/20  Chương trình tuần  162
Thông báo của khối 3 tuổi Trường Mầm non Hồng Tiến về việc thực hiện nhiệm vụ trong thời gian nghỉ phòng dịch covitd-19
 19/02/20  Chương trình tuần  353
Kế hoạch giáo dục chủ đề 6 thế giới thực vật thực hiện từ ngày 13/1- 22/01/2020
 20/02/20  Chương trình tuần  134
Kế hoạch giáo dục chủ đề thứ 6: Cây xanh và môi trường sống  
 20/02/20  Chương trình tuần  141
Kế hoạch giáo dục tuần thứ 20 chủ đề nhánh: Mùa xuân của bé. Thực hiện từ ngày 03/02-08/2/2020
 20/02/20  Chương trình tuần  137
Kế hoạch giáo dục tuần thứ 19 chủ đè nhánh: Lớn lên bé làm nghề gì. Thực hiện từ ngày 13/01- 18/01/2020
 18/02/20  Chương trình tuần  129
Kế hoạch hoạt động tuần 17 chủ đề nhánh: Một số nghề phổ biến trong xã hội. Thực hiện từ ngày 30/12 - 04/01/2020
 18/02/20  Chương trình tuần  109
Kế hoạch hoạt động tuần thứ 18 chủ đề nhánh Lớn lên bé làm nghề gì Thực hiện từ ngày 06-11/1/2020 
 18/02/20  Chương trình tuần  98
Kế hoạch hoạt động tuần thứ 16 chủ đề nhánh: Nghề  dạy học. Thực hiện từ ngày 23/12- 28/12/2019
 18/02/20  Chương trình tuần  85
Kế hoạch hoạt động tuần thứ 15 chủ đề nhánh : Nghề nghiệp của bố mẹ. Thực hiện từ ngày 16/12- 21/12/2019