Nơi chắp cánh ước mơ cho bé

Địa chỉ: Hồng Tiến - Kiến Xương - Thái Bình
 01/04/20  Chương trình tuần  216
Thông báo của nhóm lớp nhà trẻ A1 và  A2 trường mầm non Hồng Tiến về việc thực hiện nhiệm vụ trong thời gian nghỉ phòng dịch covitd -19
 17/02/20  Chương trình tuần  202
Kế hoạch tuần thứ 20 chủ đề: Cây và những bông hoa đẹp
 17/02/20  Chương trình tuần  135
Kế hoạch giáo dục tuần thứ 19 chủ đề 5: Tết và mùa xuân. Thực hiện từ ngày 13/01- 18-01/2020
 17/02/20  Chương trình tuần  104
Kế hoạch giáo dục tuần thứ 18 chủ đề 5: Tết và Mùa Xuân. Thực hiện từ ngày 06 - 11/01/2020
 17/02/20  Chương trình tuần  93
Kế hoạch giáo dục tuần thứ17 chủ đề thứ 5 thực hiện từ ngày 30/12 - 04/01/2020
 17/02/20  Chương trình tuần  88
Kế hoạch giáo dục tuần thứ chủ đề thứ 16 chủ đề 5 thực hiện từ ngày 23-28/12/2019
 17/02/20  Chương trình tuần  82
Kế hoạch giáo dục tuần thứ 15 chủ đề 4: Những con vật đáng yêu. Thực hiện từ ngày 16- 21/12/2019